20 Haziran 2011 Pazartesi

I. – II. – III. – IV. HAÇLI SEFERLERİ

I. HAÇLI SEFERİ (1096) : Papa ve Keşiş Piyer, Avrupa’da büyük ordular oluşturmuşlardır. İlk gelen haçlılar I. Kılıçarslan tarafından imha edilmiş. Daha sonra gelen haçlılar Bizans’la bir antlaşma yaparak Anadolu’ya geçmişler, İznik’i alarak yollarına devam etmişlerdir. I. Kılıçarslan’
ın vur kaç taktiğiyle çok büyük kayıplar vermelerine rağmen Urfa, Antakya ve Kudüs’ü ele geçirmişler, buralarda birer derebeylik kurmuşlardır. İznik’i kaybeden Anadolu Selçuklu Devleti’
nin başkenti Konya olmuştur.

Not-1 : Bu seferle Batı Anadolu’daki siyasi üstünlük Bizans’ın eline geçmiştir.
Not-2 : I. Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir.
Not-3 : Derebeylik rejimi Ortadoğu’ya taşınmıştır.

II. HAÇLI SEFERİ (1147-1149) : Urfa’nın 1144’te Zengiler tarafından geri alınması II. Haçlı Seferi’ne sebep olmuştur. Alman Kralı III. Kontrat ve Fransa Kralı VII. Lui komutasındaki Haçlılar, Danişmentler’den yardım alan I. Mesut ile yaptıkları savaşta büyük bir bozguna uğramıştır. Böylece sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Not-1 : II. Haçlı Seferi’nden sonra Haçlılar daha çok deniz yolunu tercih etmişlerdir.
Not-2 : Haçlılar vasıtasıyla Anadolu’yu geri alamayacağını anlayan Bizans kendi ordularıyla bunu gerçekleştirmek istemişse de başarılı olamamıştır. (1176 Miryokefalon Savaşı)

III. HAÇLI SEFERİ (1189 – 1192) : Selahattin Eeyyubi’nin 1187 – Hıttin Savaşı’yla Kudüs’ü Haçlılar’dan geri alması üzerine İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişar, Fransa Kralı Flip Ogüst ve Alman Kralı Frederik Barbaros’un da katıldığı yeni bir sefer düzenlenmiştir. İngiliz ve Fransızlar deniz yoluyla Kudüs önlerine gelmiş, Almanlar ise Anadolu’dan geçmek istemiş, II. Kılıçarslan’ın çocukları arasındaki taht kavgalarından faydalanarak ve antlaşmaya uymayarak Konya’yı yağmalamışlarsa da krallarının ölümüyle orduları dağılmıştır.Selahattin Eyyubi ile uzun süre mücadele eden Haçlılar başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir.


IV. HAÇLI SEFERİ (1200 - 1204) : Eyyubiler’in Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine IV. Haçlı seferi düzenlenmiştir. İstanbul’da karışıklık çıktığını öğrenen haçlılar yollarını değiştirerek İstanbul’u ele geçirmişler ve bir Latin Krallığı kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da da Rum İmparatorlukları kurulmuştur.

Kaynak: http://www.ogretmenlerforumu.com/tarih_ders_notlari/hacli_seferleri-t889.0.html Erişim Tarihi: 20.06.2011 st: 21:12

Tanım ve sebepleri

HAÇLI SEFERLERİ


Tanım : 1096 yılında başlayan 1270 yılına kadar devam eden Hristiyan dünyasının İslam alemi üzerine yaptığı seferlerin adıdır.

Sebepleri :

 *Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Türk ilerleyişi karşısında Bizans’ın yardım isteği.
 *Fatımilerin Haçlılar’ı davet etmesi.
 *Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.
 *Kutsal yerleri geri alma düşüncesi.
 *Papa’nın siyasi etkinliğini artırmak için halkı tahrik etmesi.
 *Kluni tarikatının çalışmaları.
 *Derebeylerin yeni topraklar elde etmek istemesi
 *Kralların yetkilerini artırmak istemesi
 *Şovalyelerin ve bazı prenslerin macera aramaları
 *Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği
 *Doğu ticaret yollarının müslümanların elinde bulunması.

Kaynak: http://www.ogretmenlerforumu.com/tarih_ders_notlari/hacli_seferleri-t889.0.html Erişim Tarihi: 20.06.2011 st: 21:00

Haçlı Seferleri Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynadı mı?

Haçlı Seferlerini gösteren harita..
Kaynak.. aygunhoca.com,erişim tarihi:20.06.2011